procedury składania pozwów zbiorowych, jak złozyć pozew zbiorowy, roszczenia grupowe, odszkodowania grupowe
 

Pozew Zbiorowy

Istota pozwu zbiorowego

Procedury pozwu zbiorowego

Historia pozwów zbiorowych

Kto i kogo może pozwać

>> kontakt

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Pozew zbiorowy

W Polsce pozew zbiorowy to nowość. Niewiele osób wie, że zamiast samotnie występować przeciw dużym koncernom, wystarczy 10 osób i już można złożyć w sądzie pozew zbiorowy. Dodatkowym atutem jest fakt że koszty sądowe wynosza tylko 2 procent i dzielą się między wszystkich uczestników pozwu zbiorowego.

Dla kogo pozew zbiorowy?

Wystarczy chwila zastanowienia i szybko napiszemy listę firm i instytucji które wręcz należy pozwać w ramach pozwu zbiorowego.

Banki stosujące często w umowach z klientami niedozwolone zapisy, które później zostają zakwestionowane pzed nadzór finansowy

Stalexport za pobieranie pełnych opłat za przejazd autostradą A-4 pomimo ciągłych remontów powodujących że przejazd autostradą kilkudziesięciu kilometrów, zajmuje czasami kilka godzin. Zresztą, w tej sprawie zapadł już jeden wyrok na korzyść kierowcy który postanowił nie zapłacić za przejazd.

Producentów komórek, aparatów fotograficznych i innych podobnych urządzeń. Za ciągłe zmiany wtyczek zasilaczy w każdym nowym modelu, ciągłe zmiany kształtu baterii tak aby poprzednie nie pasowały. Nie jest to w żaden sposób uzasadnione względami technicznymi a tylko chęcią zarobienia dodatkowo na konsumentach zmuszanych w ten sposób do kupowania ciągle nowych zasilaczy, bateri, kabli, itp...
Tutaj można polegać na pomocy Unii Europejskiej która już podjęła pewne kroki w tym kierunku i wymusiła na producentach aparatów komórkowych wspólny standard zasilania.

Producentów i sprzedawców komputerów i laptopów o utrudnianie zwrotu kosztów licencji systemu operacyjnego, jeżeli nabywca rezygnuje z jego instalacji.

Stacje benzynowe za wadliwe, oszukane paliwo, które niszczy silniki naszych pojazdów.

  

Procedura złożenia pozwu zbiorowego

Obecnie zostały wprowadzone liczne zmiany w naszym prawie. Za jedną z najbardziej istotnych z pewnością można uznać ustawę mówiącą o pozwach zbiorowych. W tym przypadku zmieniły się nieco zasady, które zostały bardziej ujednolicone.

Dzięki zmianom w prawie obecnie można złożyć pozew zbiorowy niemal przeciwko każdemu. Oskarżonym w takiej sprawie może być osoba prywatna, jak również jakaś firma, przedsiębiorstwo bądź nawet urząd czy też instytucja państwowa. Jak podkreślają specjaliści zmiany są korzystne dla osób pozywających. Dzięki nim mają oni znacznie większe szanse na wygranie sprawy i otrzymanie odszkodowania. Nim jednak złożymy wniosek o pozew zbiorowy, powinniśmy dokładnie się zapoznać z całą procedurą składania takich wniosków.

Podstawową rzeczą jest liczba pozywających. Musi być to minimum dziesięć osób. Prawodawca nie określił jednak liczby maksymalnej, dzięki temu taki pozew może złożyć nawet kilkadziesiąt czy kilkaset osób jednocześnie. Trzeba jednak pamiętać, że nawet przy tak dużej liczbie osób wszyscy muszą się zgodzić na jednakowe żądania pieniężne, gdyż sąd w wyroku orzekającym w razie przyznania odszkodowania poda jedną kwotę, która musi być równo podzielona pomiędzy wszystkich poszkodowanych.

Kolejną ważną rzeczą, o której mówi polskie prawo w przypadku tych pozwów, jest przymus adwokacko-radcowski. Oznacza to, że wniosek musi być napisany przez prawnika lub radcę. Poza tym grupa osób składających pozew jest reprezentowana przez jednego ze swoich członków bądź też adwokata. W niektórych przypadkach może być to miejski bądź też powiatowy rzecznik konsumentów.

Od momentu złożenia wniosku o pozew zbiorowy rozpoczyna się cała sprawa.
Dzieli się ona na cztery zasadnicze etapy.
Pierwszym etapem jest zbadanie przez sąd podstaw złożenia takiego wniosku. Po wstępnym zapoznaniu się z aktami danej sprawy sąd decyduje, czy wniosek jest podstawny i czy będzie w ogóle rozpatrywany. Gdy sąd uzna, że jest to możliwe, wtedy rozpoczyna się etap drugi, czyli ustalenie kręgu uczestników. W tym celu zostaje zamieszczone ogłoszenie w prasie. Musi ono zawierać ono podstawowe informacje na temat tego gdzie odbywa się rozprawa, kto jest stroną pozwaną i z jakiego powodu, a także wiadomość o tym, że jest możliwość dołączenia się do grupy poszkodowanych. W bardzo wielu przypadkach jest tak, że właśnie po tym drugim etapie pojawiają się kolejne osoby poszkodowane, które również chcą dołączyć do pozwu i razem z innymi walczyć o odszkodowanie.

Następnym etapem takiej sprawy jest normalne dochodzenie dowodowe, z tym że sąd prowadzi je wspólnie dla wszystkich poszkodowanych równocześnie. Ostatnim etapem jest już wydanie wyroku oraz potrącenie kosztów rozprawy. Z pewnością warto dodać ważną rzecz, że po zmianach, które nastąpiły opłata sądowa wynosi jedynie dwa procent sumy o jaką toczy się rozprawa, podczas gdy w przypadku innych procesów nadal jest to pięć procent.

Korzyści płynące z możliwości pozwów zbiorowych są bardzo widoczne. Dotyczy to zarówno stron rozprawy, jak również samych sądów. Do tej pory trzeba by było odbyć kilka rozpraw dla każdej z osób poszkodowanych, natomiast dzięki pozwom zbiorowym sąd prowadzi jedno postępowanie wspólne dla wszystkich. To z pewnością jest plusem dla sądów, które dzięki temu mają mniej pracy. Z kolei niemniejsze korzyści osiągają również osoby poszkodowane. Dzięki wspólnemu działaniu wraz z innymi zaoszczędzają one czas, a także pieniądze.

Z pewnością warto dochodzić swoich praw i walczyć razem, takie działanie jest bardziej skuteczne zwłaszcza, jeżeli stroną postępowania jest jedna firma bądź osoba, do której zastrzeżenia ma wielu ludzi. Zresztą nie od dziś wiadomo, że w grupie raźniej i podobnie jest w kwestii pozwów zbiorowych - są one doskonałym narzędziem do walki z nieuczciwością.

Pozwy zbiorowe w naszym kraju funkcjonują stosunkowo od niedawna jednak z pewnością bardzo szybko będzie ich przybywać. Ludzie sami doskonale sobie zdają sprawę, że właśnie dzięki takim pozwom mają znacznie większe szanse na wygranie swoich spraw.

Zapraszamy Was do dyskusji na temat pozwów zbiorowych.
Chętnie widzimy wszystkich, zarówno konsumentów, prawników jak i firmy.

Wszelkie prawa autorskie do materiałów zastrzeżone.
Niniejsza strona zawiera tylko i wyłącznie ogólne materiały informacyjne na temat pozwów zbiorowych.